Katarzyna Biernacka-Licznar

Katarzyna Biernacka-Licznar  is Assistant Professor of Italian language and Italian literature at the Department of Classical, Mediterranean and Oriental Studies at the University of Wrocław. She is also the cofounder and editor of the journal Italica Wratislaviensia. She is the co-author (with Monika Woźniak and Bogumiła Staniów) of the monograph Przekłady w systemie małych literatur: o włosko-polskich i polsko-włoskich tłumaczeniach dla dzieci i młodzieży (Translations in the System of Small Literatures. On Italian-Polish and Polish-Italian Translations for Children and Young Adults, Toruń 2014).