Other films loosely based on "Quo Vadis?"

Other films loosely based on Quo Vadis? include, for example, Lucien Nonguet’s Christian Martyrs (Martyrs Chrétiens, 1905) and André Calmettes’ In the Time of the First Christians (Au temps des premiers Chrétiens reż., 1909). Far from being consistent adaptations, they string together vaguely related scenes representing the most spectacular moments in Sienkiewiczy’s novel. For more information, see J. Maśnicki, Niemy kraj. Polskie motywy w europejskim kinie niemym (1896-1930) [A silent land: Polish motives in European silent cinema (1896-1930)] (Gdańsk, 2006).
Selected bibliography:
1. Quo Vadis Jerzego Kawalerowicza. Kulisy filmu, red. B. Kurowska, M. Kuźmicki, Łódź 2001
2. W. Banaszkiewicz, Sienkiewicz w kinematografie, „Film na Świecie” 1974, nr 7
3. A. Helman, Quo vadis, domine? Cztery adaptacje powieści Henryka Sienkiewicza w: Od Mickiewicza do Masłowskiej. Adaptacje filmowe literatury polskiej, red. T. Lubelski, Kraków 2014
4. Sienkiewicz i film, red. L. Ludorowski, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 1998
5. J. Maśnicki, Niemy kraj. Polskie motywy w europejskim kinie niemym (1896-1930), Gdańsk 2006
6. K. Irzykowski, Dziesiąta Muza. Zagadnienia estetyczne kina, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1982
7. G. Stachówna, Włochy – historia na ekranie [w:] Historia kina. t. 1 kino nieme, red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2009
8. R. Paolella, Storia del cinema muto, Napoli 1956
9. P. Russo, Storia del cinema italiano, Torino 2007
10. A. Bernardini, V. Martinelli, Il cinema muto italiano. I film degli anni d’oro, Roma 1994