Contatto

Contatto con il responsabile del progetto

dr inż. Katarzyna Biernacka-Licznar

Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych

Ul. Komuny Paryskiej 21

50-451 Wrocław

Polonia

katarzyna.biernacka-licznar@uwr.edu.pl

 

Per le fatture:

Uniwersytet Wrocławski
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
NIP: 896-000-54-08
Regon: 000001301
Conto corrente:  BZ WBK S.A O/WROCŁAW
Numero: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004