Informacje ogólne IT

Większość wydań Quo vadis, zwłaszcza tych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, była pięknie ilustrowana, nierzadko przez znakomitych artystów. Quo vadis odcisnęło swoje piętno także na kalendarzach, plakatach, etc.

Ciekawostką była czterdziestoośmiostronicowa komiksowa adaptacja Quo vadis? wydana w ramach sponsorowanej przez zakłady farmaceutyczne E. Granelli, serii Collana di libri celebri ridotti e illustrati w latach pięćdziesiątych, jako książeczka rozdawana gratis w aptekach klientom kupującym znany środek przeczyszczający Magnesia San Pellegrino (seria wydawana była od 1951 do 1966 roku: w sumie ukazało się 45 tytułów, Quo vadis jako numer 9/1956). Wszystkie te formy funkcjonowania Quo vadis w przestrzeni wizualnej wymagają osobnej uwagi.