Anna Miller-Klejsa

Anna Miller-Klejsa – doktor nauk humanistycznych, absolwentka filmoznawstwa oraz filologii włoskiej; adiunkt w Zakładzie Italianistyki Uniwersytetu Łódzkiego; współredaktorka tomów zbiorowych poświęconych adaptacjom filmowym literatury włoskiej (tom 1: Od Boccaccia do Tabucchiego, 2012, tom 2: Od Manzoniego do Maraini, 2012) oraz polsko-włoskich relacji filmowych (Polsko-włoskie kontakty filmowe: topika, koprodukcje, recepcja, 2014); publikowała w „Kwartalniku Filmowym”, „Studiach Filmoznawczych” oraz tomach zbiorowych. W kręgu jej zainteresowań znajdują się zagadnienia z zakresu powojennej historii włoskiego kina oraz polsko-włoskich relacji filmowych. Autorka książek Resistenza we włoskim filmie fabularnym (2013) oraz Dekada ołowiu na ekranie. Polityczny terroryzm lat 70. we włoskim filmie fabularnym (2016). Kierownik projektu NPRH – „Italianistyka dla filmoznawstwa, filmoznawstwo dla italianistyki” (2012-2014).