Inne adaptacje filmowe "Quo vadis"

Wśród filmów na motywach Quo Vadis można wymienić: Męczeństwo chrześcijan – Luciena Nongueta (Martyrs Chrétiens, 1905), czy W czasach pierwszych chrześcijan (Au temps des premiers Chrétiens reż. André Calmettes, 1909). Trudno jednak uznać je za adaptacje powieści; były to raczej luźno powiązane ze sobą scenki, przedstawiające co bardziej widowiskowe momenty z powieści polskiego pisarza. Więcej na ten temat zob. J. Maśnicki, Niemy kraj. Polskie motywy w europejskim kinie niemym (1896-1930), Gdańsk 2006.
 
Wybrana bibliografia:
1. Quo Vadis Jerzego Kawalerowicza. Kulisy filmu, red. B. Kurowska, M. Kuźmicki, Łódź 2001
2. W. Banaszkiewicz, Sienkiewicz w kinematografie, „Film na Świecie” 1974, nr 7
3. A. Helman, Quo vadis, domine? Cztery adaptacje powieści Henryka Sienkiewicza w: Od Mickiewicza do Masłowskiej. Adaptacje filmowe literatury polskiej, red. T. Lubelski, Kraków 2014
4. Sienkiewicz i film, red. L. Ludorowski, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 1998
5. J. Maśnicki, Niemy kraj. Polskie motywy w europejskim kinie niemym (1896-1930), Gdańsk 2006
6. K. Irzykowski, Dziesiąta Muza. Zagadnienia estetyczne kina, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1982
7. G. Stachówna, Włochy – historia na ekranie [w:] Historia kina. t. 1 kino nieme, red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2009
8. R. Paolella, Storia del cinema muto, Napoli 1956
9. P. Russo, Storia del cinema italiano, Torino 2007
10. A. Bernardini, V. Martinelli, Il cinema muto italiano. I film degli anni d’oro, Roma 1994