Jan Rybicki

Jan Rybicki jest adiunktem w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładał też na Rice University w Houston i Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe to przekład literacki, literatura porównawcza i humanistyka cyfrowa, przede wszystkim stylometria i czytanie na dystans.

Jan Rybicki jest też tłumaczem literatury anglojęzycznej. Ma na koncie ponad 20 przekładów powieści takich autorów jak Coupland, Fitzgerald, Golding, Gordimer, le Carré czy Winterson. W latach 2010-2016 był członkiem komitetu wykonawczego European Association of Digital Humanities (EADH). Organizował też konferencję DH2016 w Krakowie.

Tweetuje jako @Jan_Rybicki.