Katarzyna Biernacka-Licznar

Katarzyna Biernacka-Licznar absolwentka Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego. Od roku 2008 pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego. Współautorka monografii naukowej „Przekłady w systemie małych literatur. O włosko-polskich i polsko-włoskich tłumaczeniach dla dzieci i młodzieży” (Toruń , 2014). Jest współzałożycielem i sekretarzem redakcji czasopisma Italica Wratislaviensia.