Luigi Marinelli

Luigi Marinelli, slawista, polonista, krytyk, tłumacz. Od 1994 r. kierownik Katedry Polonistyki na Wydziale „Lettere e filosofia” rzymskiego Uniwersytetu “La Sapienza”, gdzie obecnie pełni funkcję prodziekana. Członek zagraniczny PAN i PAU, członek honorowy Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, otrzymał złoty medal „Gloria Artis” za zasługi dla kultury polskiej. Jest autorem ponad stu rozpraw w różnych językach na tematy polonistyczne i komparatystyczne oraz tłumaczem literatury polskiej od średniowiecznej po współczesną (m.in. M. Sęp Szarzyński, I. Krasicki, A.Wat, T.Kantor, Cz. Miłosz). Pod jego redakcją ukazała się w 2004 r. najnowsza włoska Storia della letteratura polacca (polski przekład 2009). Od 2007 r. współredaguje włoski rocznik polonistyczny „pl.it”. Rassegna italiana di argomenti polacchi.