Magdalena Wrana

Magdalena Wrana  – italianistka, tłumacz, od 2008 r. pracownik Zakładu Italianistyki Instytutu Filologii Romańskiej UJ, autorka artykułów poświęconych łacińskim przekładom dzieł nowożytnych oraz monografii dotyczącej postaci nuncjusza Angelo Marii Duriniego w Polsce doby Oświecenia (Angelo Maria Durini – poeta i polityk w purpurze. Zarys działalności literackiej, kulturalnej i politycznej nuncjusza w Polsce (1767-1772), Collegium Columbinum, Kraków 2013), wyróżnionej Nagrodą Fundacji Sbranti Uniwersytetu w Pizie za najlepszą pracę doktorską z dziedziny stosunków kulturalnych polsko-włoskich; członek A.I.P.I. (Associazione Internazionale Professori d’Italiano), Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym oraz Stowarzyszenia Italianistów Polskich.