Monika Woźniak

Monika Woźniak ukończyła polonistykę na KUL-u i italianistykę na UJ. Przez wiele lat związana z Uniwersytetem Jagiellońskim, od 2008 roku jest profesorem języka i literatury polskiej na rzymskim uniwersytecie “La Sapienza”. Interesuje się teorią i praktyką przekładu literackiego i audiowizualnego, a także literaturą dziecięcą i polsko-włoskimi związkami literackimi. Zajmuje się także działalnością przekładową: tłumaczyła na język polski m.in. utwory Alberta Moravii, Oriany Fallaci, Umberta Eco i Andrei Camilleriego, a na język włoski wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima.