O projekcie

Projekt „Miejsce „Quo vadis?” w kulturze włoskiej. Przekłady, adaptacje, kultura popularna” został przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w lutym 2015 roku, przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach modułu Rozwój 2b programu pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Decyzja Nr 0136/NPRH4/H2b/83/2016.

Nowatorski charakter projektu polega na połączeniu dwóch perspektyw badawczych: przekładoznawstwa i komparatystyki, które zostaną wzbogacone badaniami wykorzystującymi najnowsze narzędzia wypracowane przez stylometrię. Projekt zakłada opracowanie całościowego obrazu dziejów włoskiej recepcji Quo vadis Henryka Sienkiewicza, obejmującego nie tylko odbiór literacki, krytyczno-literacki, szkolny i edukacyjny, ale także obecność i wpływ powieści na kulturę popularną i materialną.

Partnerami zewnętrznymi w projekcie są Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Rzymie i Instytut Polski w Rzymie.

Pierwszym etapem projektu jest współorganizacja obchodów Roku Sienkiewiczowskiego w Rzymie, w listopadzie 2016 roku.