Opublikowane wyniki projektu badawczego

W ramach realizacji grantu badawczego nr 0136/NPRH4/H2b/83/2016 „Miejsce „Quo Vadis?” w kulturze włoskiej. Przekłady, adaptacje, kultura popularna” opublikowano następujące prace naukowe:
1.Katalog wystawowy: Quo vadis? Da caso letterario a fenomeno della cultura di massa. Ispirazioni-Adattamenti-Contesti. M. Woźniak, K. Biernacka-Licznar (Eds.). Edizioni Ponte Sisto, Roma 2016.  
2. M. Woźniak, Dove ci ha portato Sienkiewicz? Quo vadis da caso letterario a fenomeno di massa, [w:] Quo vadis? Da caso letterario a fenomeno della cultura di massa. Ispirazioni-Adattamenti-Contesti. Monika Woźniak, Katarzyna Biernacka-Licznar (Eds.). Edizioni Ponte Sisto, Roma 2016, s.6-15. 
3. L. Marinelli, Quo vadis – da leggenda ad agenda, [w:] Quo vadis? Da caso letterario a fenomeno della cultura di massa. Ispirazioni-Adattamenti-Contesti. Monika Woźniak, Katarzyna Biernacka-Licznar (Eds.). Edizioni Ponte Sisto, Roma 2016, s.32-41. 
4. A. Miller-Klejsa, Quo Vadis? by Enrico Guazzoni and Quo Vadis? by Gabriellino D’Annunzio: Production-Dramaturgy-Reception, [w:] Panoptikum nr 18 (25) 2017, s.246-260.  
5. A. Miller-Klejsa, Filmowe igrzyska Sienkiewiczem podszyte, czyli Quo vadis na dużym ekranie, [w:] Kwartalnik Filmowy, nr 97-98/2017, s.113-128. 
6. M. Woźniak, Lingua latina su labbra americane: il dialogo cinematografico di Quo vadis hollywoodiano [in:] Quo vadis. La prima opera transmediale, M.Woźniak, E.Gagetti, (Eds.) Accademia Polacca delle Scienze, Roma 2017, s.177-192. 
7. K. Biernacka-Licznar, Sulla veste grafica delle edizioni italiane di Quo vadis di Henryk Sienkiewicz ad uso della gioventù. [in:] Quo vadis. La prima opera transmediale, M.Woźniak, E.Gagetti, (Eds.) Accademia Polacca delle Scienze, Roma 2017, s.226-237. 
8.D. Świerczyńska, Quo vadis e padre Jerzy Langman, [in:] Quo vadis. La prima opera transmediale, M.Woźniak, E.Gagetti, (Eds.) Accademia Polacca delle Scienze, Roma 2017, s.273-280. 
9. Quo vadis. La prima opera transmediale, M.Woźniak, E.Gagetti, (Eds.) Accademia Polacca delle Scienze, Roma 2017. 
10. J. Rybicki, K.Biernacka-Licznar, M. Woźniak, Invading the Italian Literary Polysystem. A Distant Reading Case Study of Sienkiewicz's "Quo vadis", pp. 52-55. [in:] Patrimoni culturali nell’era digitale. Memorie, culture umanistiche e tecnologia, Daria Spampinato (ed.), AIUCD 2018 - Book of Abstracts, Bologna 2018. 
11. M.Woźniak, M.Wyke, Quo vadis? The Novel of Neronian Rome and its Multimedial Transformations, Oxford University Press, 2020 (w druku). 
12. M.Woźniak, ‘O omnivorous powers, hail!’Film dialogue in Quo Vadis (1951), w: Quo vadis? The Novel of Neronian Rome and its Multimedial Transformations, Oxford University Press, 2020 (w druku). 
13. M. Woźniak, K.Biernacka-Licznar, J. Rybicki, 120 lat recepcji Quo vadis Henryka Sienkiewicza we Włoszech, DiG, Warszawa 2020. 
14. K. Biernacka-Licznar, J. Rybicki, Quo vadis nella storia degli editori milanesi, Italica Wratislaviensia, 11 (1) 2020, s. 31-64.